register

Спестявате средства и време!


Спестявате:
- разходи за осигуровки на нает служител;
- разходи за обучение на служителя;
- разходи за платени отпуски, в които не разполагате със специалист;
- разходи за осигуряване на ново работно място;
- време и ресурс на фирмата Ви за провеждане на събеседване;
Получавате:
- изцяло оправдан разход за фирмата, без допълнителни счетоводни усложнения;
- професионализъм и коректност на цена много по-изгодна от тази за нает служител;
- лице, към което Вие и Вашите служители могат да се обърнат по всички въпроси свързани с компютърното оборудване.

Гарантирана защита за Вашите данни


Спестявате:
- време свързано с възстановяване на работоспособността на системата Ви;
- финансови загуби, свързани с унищожаването и заличаването на важна фирмена информация;
- финансови загуби свързани с потенциално разгласяване на конфиденциална информация;
Получавате:
- внедряване на система за автоматично копиране и съхранение на данните Ви;
- консултиране на служителите Ви, по какъв начин да се предпазват от нежелан софтуер и да избегнат разпространяване на конфиденциална информация;
- внедряване на система за регламентиран достъп до информацията;
- внедряване на система за контрол на интернет трафика - входящата и изходяща информация;
- контрол и резервно копиране на входящата и изходяща поща;

Закупуване, доставка и установяване на оборудване на преференциални цени


Спестявате:
- време за проучване на пазара за компютърно оборудване;
- времеви и човешки ресурс на фирмата за оформяне, извършване на поръчка, доставка и установяване на оборудването;
- излишни инвестиции във оборудване, което може да не бъде най-доброто решение на пазара за Вашите нужди;
Получавате:
- консултация, какво оборудване ще бъде най-изгодно за Вас като съотношение, цена, качество, производителност;
- закупуване на избраното оборудване от Ваш или наш доставчик;
- доставка и интегриране на новото оборудване в работната Ви среда;

Изграждане и поддръжка на локални мрежи


Спестявате:
- време и човешки ресурс за намиране на допълнителни специалисти за изграждане на мрежата;
- риска от недобросъвестна работа и възможни умишлено или неумишлено допуснати грешки, които да афектират безопасността на мрежата и данните Ви;
Получавате:
- закупуване, доставка и установяване на необходимото Ви комуникационно оборудване;
- конфигуриране на мрежата с цел тя да има висока степен на защита, бързодействие и стабилност;
- настройване на мрежовите права на отделните потребители с цел ограничаване на достъп до класифицирана информация;

Предложения за оптимизиране на работният процес


Спестявате:
- време на персонала Ви за извършване на необходимите за работният процес действия;
- финансови загуби свързани с по-ниската продуктивност на персонала поради извършване на рутинни действия;
Получавате:
- съвети за закупуване на софтуер или предложения за използване на безплатни приложения които могат да оптимизират работният процес;
- съвети за закупуване на необходимата техника, която ще доведе до увеличаване на продуктивността на служителите Ви;

Настройка и наблюдение на оборудването и софтуера


Спестявате:
- време свързано с отстраняване на сривове в системата, поради липса на контрол за грешки и износване;
- средства, които е необходимо да се инвестират поради ненавременно отстраняване на повреди в оборудването;
Получавате:
- сигурност на Вашата материална база;
- винаги актуална информация за състоянието на компютърното Ви оборудване;

Винаги достъпна помощ за Вашият бизнес


Получавате:
- квалифицирана помощ в момента в който Ви потрябва;
- възможност за връзка чрез телефон, чат клиент, електронна поща;
- моментална помощ от специалист, който се свързва с необходимият компютър посредством кодиран канал за достъп, активиран от служителя имащ нужда от помощ и активен само за периода на сесията;
- гарантирано време за реакция при отстраняване на проблеми;

Професионализъм, коректност, безопасност


Спестявате:
- риска от загуба или разпространение на фирмени данни;
- риска от некоректно отношение на недобросъвестен или недоволен служител;
Получавате:
- партньор, който решава проблемите Ви;
- партньор, който Ви предоставя необходимото внимание и обслужване;
- партньор, който цени Вашето време и отстоява Вашите интереси;
- партньор, който защитава Вашите данни тъй като цени името си;

Анкета:

Какъв бюджет сте готови да отделите за компютърна поддръжка на месец?
 
 © Primeintime.com 2017. Компютърна поддръжка. Всички права запазени